Τετάρτη 2 Απριλίου 2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είχατε ενημερωθεί και από τη Γενική Συνέλευση στις 18/03/2014, πρόκειται να διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων ιατρικού και λοιπού προσωπικού στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων «Γ.Ν. Λασιθίου και Γ.Ν.- Κ.Υ Νεαπόλεως “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”».
Όσοι από τους συναδέλφους- ιατροί και λοιπό νοσηλευτικό και μη προσωπικό- θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης ή ακόμα και για την Εφορευτική Επιτροπή (θα συγκροτηθούν τέσσερις τετραμελείς σε κάθε Νοσοκομείο ξεχωριστά εκ των οποίων ένα άτομο θα είναι μέλος από το Δ.Σ) παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που επισυνάπτουμε. Οι έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν μέχρι και την 7η Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και μέχρι τις 10:00πμ στον Διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων.(σύμφωνα με την προκήρυξη με την υπ. αρ. πρωτ. Δ.Σ 409/28.3.2014)
Η εκλογή για την ανάδειξη των εκπροσώπων θα διεξαχθεί στις 11 Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή από 08:00 έως και 16:00 με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία σε κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα ταυτόχρονα.

Από το ΔΣ
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ...........................................
……/……/…….
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………….………                  
ΟΝΟΜΑ:………………………………….                   
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………….……                   
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:………………………                    
 Α.Δ.Τ.:…………..........…………………….                  
 ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………...……………...                     
 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………..….….                 
 Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:..…………...……..….              
 .………………………………………....…..                 
 .……………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………...
 ………………………………………………                                     
           
Παρακαλώ……………….....……..……..………………..................
..................................................................................................………
…...…...................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
………………………
(Υπογραφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου